NOVEMBER 2018

Thu 1

Fri 2

Sat 3                       Winter League

Sun 4                      Winter League Division A

Mon 5

Tue 6                      Winter League

Wed 7                     Winter League

Thu 8

Fri 9

Sat 10                     Morning Session

Sun 11                     Winter League Division B

Mon 12

Tue 13                    Morning Session

Wed 14                   Putting                                              Committee Meeting

Thu 15

Fri 16

Sat 17                     Winter League

Sun 18                   Winter League Division A

Mon 19

Tue 20                  Winter League

Wed 21                  Winter League

Thu 22

Fri 23

Sat 24                    Morning Session

Sun 25                   Turkey Trot        Winter League Division B

Mon 26

Tue 27                   Morning Session

Wed 28                 Morning Session

Thu 29

Fri 30

Key:  Men / Ladies / Seniors / Juniors / All Members / Committee